Ανακοίνωση σχετικά με σχόλια


Λάρισα 30 Οκτωβρίου 2014

                                                  
                                                   ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Α.Λ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Με αφορμή διάφορα σχόλια που μεταφέρθηκαν στο Δ.Σ. της Ενώσεως από Μέλη αυτού, παραθέτουμε την  πρώτη παράγραφο της υπ΄αρίθμ 300/5/9α από 29/12/2012 ανακοίνωσης της Ένωσης  αντί οποιασδήποτε άλλης απάντησης.
 ΄΄Εχουμε τη τιμή να εκπροσωπούμε όλους τους συναδέλφους. Για εμάς τα προβλήματα είναι κοινά και πάντα η προσπάθεια μας είναι για τη συνολική αντιμετώπιση τους.΄΄


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ