« Έκδοση εβδομαδιαίας Υπηρεσίας – Π.Δ. 173/2013 »

Λάρισα 19 Μαρτίου 2015
                                                                                                                                                   
                                                               Π Ρ Ο Σ : 1) κ. Γ.Ε.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας
                                                                        2) κ. Δ.Α. Λάρισας
                                                                        3) Μέλη Ε.Α.Λ.


   Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1647/15/494683 από 18/3/2015 διαταγή του Α.Ε.Α. εφιστάτε  η προσοχή σχετικά με την εβδομαδιαία ανακοίνωση της Υπηρεσίας.
   Έχει διαπιστωθεί ότι δυστυχώς μετά από τόσους μήνες κάποιοι, ελάχιστοι ευτυχώς,  διοικητές Υπηρεσιών εξακολουθούν να μην εκδίδουν την υπηρεσία τουλάχιστον από Παρασκευή σε Παρασκευή, ενώ το ΓΑΑ της Διευθύνσεως μας ορισμένες φορές έχει αμελήσει για την έγκαιρη έκδοση γνωστών-προγραμματισμένων μέτρων.
   Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή και τελευταία φορά, πως η εφαρμογή του Π.Δ.173/2013 δεν είναι χάρη προς το προσωπικό αλλά υποχρέωση. Σκοπός μας και το έχουμε αποδείξει, δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η συνεργασία. 
   Σίγουρα θα υπάρχουν και έκτακτα γεγονότα όπως πορείες, ασθένειες προσωπικού κτλ. Έχουμε όμως απτά παραδείγματα ότι με σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια όλα μπορούν να γίνουν.
  Για εμάς δεν υπάρχει «δε μπορώ» αλλά «δε θέλω». Το π.δ. 173/13 εκδόθηκε με προσπάθειες και αγώνες και θα εφαρμοσθεί πάση θυσία. Εφόσον εκ’ μέρους ορισμένων Διοικήσεων  δεν υπάρξουν οι ανάλογες ενέργειες, ώστε η υπηρεσία να εκδίδεται σε εβδομαδιαία βάση, τότε είμαστε ως Σωματείο υποχρεωμένοι να προβούμε σε δυναμική διαμαρτυρία προς όλα τα επίπεδα.
   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                            ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ