ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ
              
Εμείς τα μέλη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας :

Α. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τη θωράκιση του αστυνομικού λειτουργήματος όχι μόνο για να εξαλείψουμε τις τραγικές απώλειες συναδέλφων μας, αλλά και για να αποδείξουμε ότι ως Έλληνες μπορούμε να έχουμε μια σύγχρονη, δίκαιη, δημοκρατική και αποτελεσματική αστυνομία που δεν θα έχει σε τίποτε να ζηλέψει αστυνομίες άλλων χωρών.
Β. Αναγκαία προϋπόθεση, όμως, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι η πολιτεία να αντιμετωπίσει σοβαρά τις προτάσεις μας, απαντώντας καταρχήν στο καίριο ερώτημα «τι αστυνομία θέλουμε και για τι τη θέλουμε». Όσο αποφεύγει το πολιτικό σύστημα να δώσει καθαρές απαντήσεις, άλλο τόσο θα διαιωνίζονται αρνητικά φαινόμενα και θα συντηρείται το χάσμα μεταξύ αστυνομίας και κοινωνίας.


   Εγκρίνουμε το παρόν ψήφισμα και εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, σε συνεργασία με την Π.Ο.ΑΣ.Υ., να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και πράξεις για την διεκδίκηση και επίλυση των παρακάτω αιτημάτων :


Α.ΘΕΣΜΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Αναθεώρηση του άρθρου 23 του Συντάγματος και απάλειψη του απόλυτου περιορισμού για το δικαίωμα της απεργίας στους Αστυνομικούς.
2. Αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας, με τον εφοδιασμό και τη διασφάλιση σύγχρονου και λειτουργικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού.  Όχι δεν έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο με το θάνατο!


3 Αποκατάσταση της λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών, με την άμεση εισαγωγή επιτυχόντων προηγουμένων ετών και πρόσληψη ικανού αριθμού για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Αναγνώριση της σχολής Αστυφυλάκων ως Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και απογραφή των αποφοίτων  αυτής, ως ΤΕ.  Μοναδικός τρόπος εισαγωγής στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας,θα πρέπει να είναι μόνο μέσω του  θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.
4. Καταγγέλλουμε το νέο οργανόγραμμα των Αστυνομικών Υπηρεσιών το οποίο όχι μόνο δε δίνει λύσεις αλλά ουσιαστικά με τις ελάχιστες κενές οργανικές θέσεις που αφήνει, στερεί και τις τελευταίες ελπίδες μετάθεσης του Αστυνομικού στο τόπο συμφερόντων του.
5. Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα.
6. Αναμόρφωση του Κώδικα Μεταθέσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί η «επιτηδειότητα», κλείνοντας τα «παραθυράκια» ορισμένων διατάξεων, ώστε να απαλειφθούν οι διακρίσεις και να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η δικαιοσύνη .
7. Λογοδοσία της διοίκησης και θέσπιση πειθαρχικών μέτρων σε περίπτωση αυθαιρεσίας εκείνων που έχουν την ευθύνη αλλά δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς (υγιεινή και ασφάλεια του αστυνομικού προσωπικού, έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση κλπ). Ο νέος θεσμός του Συνηγόρου του Αστυνομικού πρέπει να αναβαθμιστεί και προς αυτήν την κατεύθυνση.
8. Άρση της εφαρμογής του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας (Ν.4093/2012) στο αστυνομικό προσωπικό  το οποίο διέπεται από καθεστώς ιδιαίτερης πειθαρχικής διαδικασίας.
9. Εντατικοποίηση και αύξηση των σεμιναρίων αυτοάμυνα αυτοπροστασίας και συνεχής μετεκπαιδεύσεις του Αστυνομικού Προσωπικού.
10. Άμεση κοστολόγηση της μετακίνησης αστυνομικών δυνάμεων για αθλητικά ή άλλα μέτρα και δημόσια ανάρτηση του κόστους στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ώστε να σταματήσει η άμετρη κατασπατάληση. Σε ότι αφορά δε τις αθλητικές συναντήσεις, μετακύλιση αυτού του κόστους στις ιδιωτικές εταιρείες των εμπόρων του αθλητισμού.
11. Αναμόρφωση του κανονισμού στολής σύμφωνα με τις ανάγκες του μάχιμου προσωπικού ώστε ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης υπηρεσίας και των καιρικών συνθηκών να καταστεί
αυτή περισσότερο πρακτική, εύχρηστη και λειτουργική προς όφελος του παραγόμενου έργου.
12. Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας και ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, σύμφωνα και με τις προτάσεις του Σωματείου μας.
13. Τερματισμός των αποσπάσεων στις Υπηρεσίες του Έβρου.
14. Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων υπηρεσιακών οχημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας και έγκριση των αναλόγων δαπανών για τη συντήρηση των υπαρχόντων μέσων.
15. Εφαρμογή του Π.Δ. περί υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.


Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Απαιτούμε άμεση και πλήρη συμμόρφωση στις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν με τον Νόμο 4093/2012, σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης.
Οραματιζόμαστε ένα νέο μισθολόγιο δίκαιο, χωρίς ανισότητες που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των Αστυνομικών και ειδικότερα των νέων χαμηλόβαθμων συναδέλφων μας:
α) με αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνης και την χορήγηση επιδόματος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπου έχει ήδη χορηγηθεί στον Δημόσιο Τομέα. Η αστυνόμευση και η ασφάλεια δεν είναι έννοιες αφηρημένες. Είναι εργασία επικίνδυνη, που πρέπει να αμείβεται.
β) με αναγνώριση της νυκτερινής μας εργασίας με ωριαία αποζημίωση – αμοιβή μέσω κλαδικής σύμβασης.
γ) με πραγματική αμοιβή για την 6η ημέρα εργασίας (πέραν του πενθημέρου) και θεσμοθέτηση για τις Κυριακές, εξαιρέσιμες, αργίες, υπερωρίες, μέσω κλαδικής σύμβασης.
  2. Αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των κοινοτικών κονδυλίων και προσαρμογή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στις πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού τους.
  3. Χορήγηση βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών και στους Αστυνομικούς εκείνους που πέτυχαν στη Σχολή Αστυφυλάκων της σειράς του έτους 1995, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας -σεισμού στην ευρύτερη περιοχή Γρεβενών-Κοζάνης -  εισήχθησαν προς φοίτηση στην Σχολή Αστυφυλάκων, Τ.Δ.Α. Γρεβενών, μετά την 19-6-1995, αναδρομικά, όπως ίσχυσε και στους συμμετέχοντες στον ίδιο διαγωνισμό και εισήχθησαν στα άλλα Τ.Δ.Α. της χώρας μέχρι την 19-6-1995.
 4. Περικοπή – μείωση του κεφαλαίου των στεγαστικών δανείων, κατά 25% σε συνδυασμό με παράταση του χρόνου εξοφλήσεως και την μείωση του επιτοκίου, για τις συμβάσεις των στεγαστικών δανείων αγοράς πρώτης κατοικίας με τις εμπορικές τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
7. Αύξηση της αποζημίωσης της εκτός έδρας διανυκτέρευσης και    της εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης. Προκαταβολή της προβλεπόμενης εκτός έδρας αποζημίωσης, έστω και για αυθημερόν ,μετακίνηση αστυνομικού προσωπικού εκτός ορίων Αστυνομικής Διεύθυνσης .
8. Θεσμοθέτηση επιδόματος, στα πρότυπα του «επιδόματος ΜΑΤ», για όσους υπηρετούν σε ΟΠΚΕ-ΔΙΑΣ-ΔΕΛΤΑ.

Γ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Η απάντηση μας στην ασφαλιστική ανασφάλεια:
Ζήλος για το λειτούργημα... ψυχή στον αγώνα!
Απαιτούμε ρήτρα αξιοπρέπειας & συντελεστή διαβίωσης...

1. Όχι στην μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού των ενστόλων με το προσδόκιμο ζωής.
2. Άμεση κατάργηση του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 για το ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης.
3. Προσαρμογή του ελάχιστου χρόνου απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος του Τ.Π.ΑΣ. –Τ.Π.Υ.Α.Π. στον ασφαλιστικό χρόνο του Ν.3865/2010.
4. Δημιουργία ξεχωριστού Ταμείου κύριας ασφάλισης μισθωτών όλων όσων εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και όχι με την ένταξη στο Ι.Κ.Α. των νεοπροσλαμβανομένων από το έτος 2011.
5. Θεσμοθέτηση των ιδίων προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμού σύνταξης των Αστυνομικών παθόντων εν ώρα υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής που ασφαλίζονται από 1-1-2011 και μετά στο Ι.Κ.Α. με βάση την ισχύουσα ευμενέστερη νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007).
  6. Δικαίωμα πρόσληψης, κατόπιν αιτήσεως, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, των μελών οικογενείας αστυνομικού, ο οποίος τυγχάνει ανίκανος σε ποσοστό άνω του 67%, συνεπεία της εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
  7. Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου για τους ένστολους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που δόθηκε στον Δημόσιο Τομέα, για τα τέκνα και του ελάχιστου χρόνου φοίτησης στις μέσες επαγγελματικές σχολές αποκλειστικά και μόνο για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011.
  8. Επέκταση του Ν. 3865/2010 για την προσαρμογή του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος παλαιών και νέων ασφαλισμένων με προσαύξηση κατά ένα (1) έτος και εφαρμογή του νόμου όταν θα συμπληρώνουν 35 έτη για την εφαρμογή των 40 ή 60 ετών.
  9. Την αναπλήρωση – κάλυψη της διαφοράς που επήλθε στα αποθεματικά των ασφαλιστικών – μετοχικών Ταμείων μας από το «κούρεμα» - ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου το έτος 2012, εν μέρει από το Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος Α.Ε. και εν μέρει από τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
  10. Καμία περαιτέρω περικοπή του μερίσματος του Μ.Τ.Σ. και αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας, χωρίς περαιτέρω εξωτερικό δανεισμό, αλλά με επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους από το Υπουργείο Οικονομικών. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου. Κατάργηση του αρθ. 27 του Ν.1911/1990 και συμμετοχή στο Δ.Σ. του Ταμείου κατά 50% εκπροσώπων προερχόμενων από την Ελληνική Αστυνομία.
  11. Διασφάλιση του αποθεματικού κεφαλαίου του ειδικού (ερανικού) λογαριασμού αλληλοβοήθειας του Ιδρύματος «Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας» με κατάργηση της εξαναγκαστικής υποχρέωσης κατάθεσης αυτών, στο κοινό κεφάλαιο ασφαλιστικών Ταμείων της Τράπεζας της Ελλάδας και την αναπλήρωση των απωλειών που υπέστη με την χρηματοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  12. Ενιαίο κλάδο υγείας για όλο το αστυνομικό προσωπικό (ένταξη νέων Αστυνομικών σε βάθος δεκαετίας στον Κ.Υ.Υ.Α.Π.).
  13. Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν στο διαγωνισμό του 1989, αλλά προσελήφθησαν το 1994, με τους υπόλοιπους της ίδιας σειράς, οι οποίοι είχαν καταταγεί από το 1989, με την καταβολή του ασφαλίστρου μόνο του ασφαλισμένου.
  14. Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010, ως εξής:
"5. Ένστολο προσωπικό που έχει καταταγεί στην Ελληνική Αστυνομία μέχρι την 31-12-1992 δύναται για τη θεμελίωση και μόνο συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2014, να αναγνωρίσει ως συντάξιμο χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας το χρόνο της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του Π.Δ. 169/2007 με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία, υπό τους περιορισμούς που τίθενται στην παρούσα διάταξη."
  Με την προτεινόμενη διάταξη νόμου αίρεται μια μακροχρόνια ανισότητα σε βάρος κυρίως των γυναικών αστυνομικών υπαλλήλων, που εισήχθησαν στο Σώμα έως την 31-12-1992, δίνοντάς τους το δικαίωμα εξαγοράς χρόνου λόγω τέκνων, με βάση το Ν. 3865/2010, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1.  Καταδικάζουμε τη κλιμακούμενη βία εναντίον των αστυνομικών. Η βία κατά της αστυνομίας είναι βία κατά της κοινωνίας. Δεν είμαστε πλέον σε καμιά περίπτωση διατεθειμένοι να υποστόμεθα εξευτελισμούς από ακραίες κοινωνικές ομάδες, να είμαστε ο «σάκος του μπόξ» σε κοινωνικές αντιπαραθέσεις και να εξευτελίζεται η αξιοπρέπεια μας χάριν μικροκομματικών συμφερόντων.
2. Στηρίζουμε όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και προσπαθούν, αφημένοι κυριολεκτικά στη μοίρα τους, να διαχειριστούν χιλιάδες ταλαίπωρους παράνομους μετανάστες με μόνο όπλο την ανθρωπιά τους. Στηρίζουμε επίσης τους συναδέλφους των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, της ομάδας ΔΕΛΤΑ και όλους όσους καθημερινά βιώνουν έναν ιδιότυπο κοινωνικό ρατσισμό.
3. Λέμε όχι στις «σωρηδόν» αποφυλακίσεις στο όνομα της αποσυμφόρησης των φυλακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας μη ξεχνάμε ότι κάποιος είναι έγκλειστος προφανώς γιατί καταπάτησε τα δικαιώματα κάποιου άλλου, παραβιάζοντας τους κανόνες δικαίου.
4. Ζητούμε να εφαρμοσθεί επιτέλους μια σοβαρή  πολιτική στο θέμα της παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα μας, των καταλήψεων δημοσίων κτηρίων  και γενικά σε ζητήματα που δημιουργούν κοινωνικό χάος και καταστρέφουν την εικόνα της ήδη πληγωμένη πατρίδα μας.
5. Καλούμε τέλος το πρωθυπουργό της χώρας να αποφασίσει άμεσα, δίνοντας τις ανάλογες κατευθύνσεις, επιτέλους τι αστυνομία θέλουμε και πως επιθυμούμε να ασκεί τα καθήκοντά της.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας για ασφαλείς συναδέλφους οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους συμπολίτες.


Λάρισα 21 Απριλίου 2015

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ