« Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας »

Λάρισα 2 Ιουνίου 2015

                                                                Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.   Αναστάτωση έχει προκληθεί στους συναδέλφους, μετά από αναρτήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με το υπό δημόσια διαβούλευση στο ''opengov'' νομοσχέδιου που προβλέπει ότι για να καταβληθεί η ημερήσια αποζημίωση θα πρέπει η αυθημερόν μετακίνηση να είναι άνω των 160 χιλιομέτρων από 60 που ισχύει σήμερα!
   Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και ως εκ’ τούτου δεν είναι δυνατόν η μόνη μας ενημέρωση να είναι από αναρτήσεις διαφόρων συνδικαλιστικών παρατάξεων.
   Ζητούμε άμεσα ενημέρωση από την Ομοσπονδίας μας, η δε θέση μας πρέπει πλέον να είναι ξεκάθαρη:

Οποιαδήποτε, προς το χειρότερο, αλλαγή των όρων καταβολής της εκτός έδρας αποζημίωσης θα είναι για εμάς «Αιτία Πολέμου» !ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ