« Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λάρισας »

Λάρισα 1 Οκτωβρίου 2016

                                            Π Ρ Ο Σ :  Μέλη ΕΑΛ
                                                                 Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης του Σωματείου μας, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Ένωσης  συνάντηση με εκπρόσωπο του  Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Λάρισας.
    Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λάρισας εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.
    Μας έγινε αναλυτική παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου. Από πλευράς μας ζητήθηκε η αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας που μας απασχολούν σχεδόν καθημερινά (Α.Τ. μικτής αστυνόμευσης και τάξεως) ενημερωτικού υλικού, όπως αφίσες και φυλλάδια ,τα οποία θα είναι στη διάθεση της κάθε γυναίκας –θύμα που θα προσέλθει για βοήθεια.
   Τονίσθηκε ιδιαίτερα η συμβολή του Σωματείου μας στην ανάδειξη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, καθώς μετά την τελευταία επίσκεψή τους, σχεδόν (3) έτη πριν, αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των γυναικών που προσέρχονται για βοήθεια, μετά από σχετική υπόδειξη των αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών.
   Επίσης συμφωνήθηκε στο προσεχές διάστημα, να γίνει ενημέρωση, παρουσία και της υπηρεσιακής ιατρού-ψυχολόγου, όχι μόνο των γυναικών συναδέλφων, αλλά και αυτών οι οποίοι λόγω των καθηκόντων τους π.χ. Αξ.Υπ.,  επιλαμβάνονται θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
    Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο:
Γαληνού 4, 3ος όροφος (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ)
Τηλ.: 2410 535840 / Fax: 2410 538365 / E-mail: larisa@isotita.gr
           
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


  ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                              ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ