« Οδοιπορικά έξοδα για θέματα μετανάστευσης »

          

                                                                                                                Λάρισα 11 Μαρτίου 2017

                                      

   Όπως είναι γνωστό το Αστυνομικό Προσωπικό δύναται να αποσπασθεί για ζητήματα παράνομης μετανάστευσης, για (3) μήνες και επιπλέον άλλους (3) μήνες, με αίτηση του μετακινουμένου. 
   Σύμφωνα με το 1691/16/1059430 από 1/6/2016 έγγραφο της Δ.Ο.Ν.Υ./ΑΕΑ, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, «….για τις αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού για τον προαναφερόμενο σκοπό, δικαιολογούνται σύμφωνα με το ν. 4375/2016 οδοιπορικά έξοδα για όλες τις ημέρες απόσπασης του και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών συνολικά ανά ημερολογιακό έτος….»
   Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή στην Υπηρεσία ΔΕΝ υπάρχει σαφής εικόνα σχετικά με το χρόνο έναρξης της νέας απόσπασης μετά τη λήξη του εξαμήνου, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν στα εξής:
   Αστυνομικός ο οποίος αποσπάσθηκε επί εξάμηνο π.χ. εντός του έτους 2016 πότε δικαιούται  ξανά απόσπαση, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την εκκαθάριση του υπομνήματος του από την ΓΔΟΕΣ :
ι) Με την αλλαγή του έτους, δηλαδή μετά την 31/12ου  ή
ιι) Με τη παρέλευση ενός έτους από τη τελευταία ημέρα του εξαμήνου της απόσπασης;
   Επιθυμούμε προς όφελος της ομαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας και για να μην υπάρχει αναστάτωση μεταξύ των συναδέλφων, την άμεση και ξεκάθαρη απάντηση σας, στα ανωτέρω ξεκάθαρα ερωτήματα μας….


                                               ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
       
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


           ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ