Περιοδικό Αστυνομική Ανασκόπηση
                                                                 Λάρισα 22 Ιανουαρίου 2013

                                                        Π Ρ Ο Σ : Δνση Δημοσίων Σχέσεων
                                                                    Α.Ε.Α. (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)


   Σας αναφέρουμε ότι η Ένωσή μας δέχθηκε αρκετές οχλήσεις από μέλη της τα οποία, προφανώς, λόγω της δραματικής μείωσης των αποδοχών τους ,επιθυμούν να διακόψουν τη συνδρομή προς το εν΄θέματι περιοδικό.
   Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε σχετικά με το ταμείο στο οποίο καταλήγουν οι ετήσιες συνδρομές των συναδέλφων και ποιος ο σκοπός αυτού για να υπάρχει πλήρης και σφαιρική ενημέρωση τους, ώστε αυτοί να μπορούν να αποφασίσουν ,έχοντας πλήρη γνώση, για τη συνέχιση ή μη της συνδρομής τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                  ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ