Έκδοση εβδομαδιαίας Υπηρεσίας.

Λάρισα 13 Μαρτίου 2014

Π Ρ Ο Σ : Ως ο πίνακας αποδεκτών
                                                                              Κ Ο Ι Ν : Π.Ο.ΑΣ.Υ.


Σ Χ Ε Τ : 900/4/8 από 9/1/2014 έγγραφο μας.

   Σύμφωνα με το ΠΔ. 173/2013 προβλέπεται ρητά ότι «….Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν….».
  Δυστυχώς έχουν περάσει δύο (2) μήνες από τότε που σας αποστείλαμε την ανωτέρω σχετική, χωρίς να υπάρξει εκ’ μέρους σας, απολύτως καμία ενέργεια ως προς την έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας, με αποτέλεσμα εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, οι υπηρεσίες της Α.Δ. Λάρισας να μη τηρούν το π.δ. 173/2013. Ούτε καν έγινε προσπάθεια έστω για την έκδοση σε εβδομαδιαία βάση των σταθερών υπηρεσιών όπως π.χ. σκοποί καταστήματος-κρατητηρίων-στόχων, αξιωματικοί υπηρεσίας, οχήματος φυλακών.
   Πλήρη απαξίωση ενός ακόμα π.δ.!!!
   Ακόμα και όπως έχει διατυπωθεί η τροποποίηση του αρθ.1 παρ.7 του π.δ.394/2001 με τη προσθήκη της φράσης «δυνάμενη πάντως(η υπηρεσία) να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν» δε παύει να είναι ένα μικρό έστω βήμα προόδου, το οποίο ως Σωματείο έχουμε υποχρέωση να το στηρίξουμε, αλλά και να καταγγείλουμε όποιον  ακούσια ή εκούσια βάζει εμπόδια στην εφαρμογή του. Για το σκοπό αυτό ζητούμε για δεύτερη φορά όπως:
1.        Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας καθώς και το αντίστοιχο τμήμα & γραφείο Αστυνόμευσης-Ασφάλειας να εκδίδουν τα μέτρα για γνωστές-προγραμματισμένες εκδηλώσεις όπως π.χ. αθλητικές συναντήσεις, νωρίτερα,  σε χρόνο που συνάδει με την έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας, ενώ πρέπει να δώσουν οδηγίες στις υφιστάμενες υπηρεσίες τους , ώστε να εφαρμόζουν τη σχετική διάταξη.
2.        Οι κκ. Διοικητές των Υπηρεσιών να ζητούν τις τυχόν ενισχύσεις για γνωστά γεγονότα π.χ. δικαστήρια, επίσης σε ανάλογο νωρίτερο χρόνο.
3.        Όλοι μας θα πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να έχει επιτυχία η προσπάθεια, προγραμματίζοντας έγκαιρα τις ανάγκες μας π.χ. λήψη άδειας, κοινωνικές υποχρεώσεις κτλ
4.        Να γίνει έγγραφο προς τις Δημόσιες υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή που κατά καιρούς ζητούν τη συνδρομή μας, π.χ. δικαστήρια ή ΙΚΑ, ότι πλέον η Υπηρεσία μας ανακοινώνεται σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να γνωρίζουν σχετικά όποτε ζητούν τη συνδρομή μας.
5.        Η ΠΟΑΣΥ στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται, δίνοντας το καλό παράδειγμα, όπως τις όποιες προσκλήσεις για γενικά συμβούλια ή άλλες εκδηλώσεις να τις αποστέλλει, κατά το δυνατόν, σε χρόνο που δεν επηρεάζει την εβδομαδιαία έκδοση της Υπηρεσίας.
   Σίγουρα θα υπάρχουν και έκτακτα γεγονότα όπως πορείες, ασθένειες προσωπικού κτλ. Είμαστε όμως πεπεισμένοι ότι αν πραγματικά γίνει μια σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια τότε ο στόχος θα επιτευχθεί.
  Για εμάς δεν υπάρχει «δε μπορώ» αλλά «δε θέλω». Αναμένουμε από εσάς σχετική  διαταγή, για ΑΜΕΣΗ έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας. Τα π.δ. δεν είναι για χρήση «αλα κάρτ». Το π.δ. 173/13 εκδόθηκε με προσπάθειες και αγώνες και θα εφαρμοσθεί πάση θυσία. Εφόσον από μέρους σας δεν υπάρξουν οι ανάλογες ενέργειες, ώστε η Υπηρεσία να εκδίδεται σε εβδομαδιαία βάση, τότε είμαστε ως Σωματείο υποχρεωμένοι να προβούμε με τη ΠΟΑΣΥ σε δυναμική κινητοποίηση - διαμαρτυρία προς όλα τα επίπεδα.
   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


         Πίνακας Αποδεκτών

1.     κ.Γ.Α.Δ.Π.Θεσσαλίας
2.     κ.Αστυνομικό Δντη Λάρισας
3.     κ.Προϊστάμενο ΤΑΤ/ΓΑΔΠΘ
4.     κ.Προϊσταμένη ΓΑΑ/ΑΔ Λάρισας
5.     κκ. Διοικητές Υπηρεσιών
6.     Μέλη ΕΑΛ